regress or progress '96~'97 DOCUMENT
Release date: 09/10/1997
TFVQ-68028
VHS

1. All by myself
2. Everything (It's you)
3. innocent world
4. Kuruma no naka de kakurete kiss wo shiyou
5. everybody goes -chitsujo no nai gendai ni dropkick-
6. Brandnew my lover
7. Kasa no shita no kimi ni tsugu


<-- Go Back